Porównanie odżywek z kazeiną

Poniższe porównanie odżywek z białkiem kazeinowym zostało wykonane na bazie dostępnych w sklepie Suplementy.pl odżywek białkowych. W badaniu brano pod uwagę informacje ze strony producentów odżywek białkowych. Jeśli chcesz wiedzieć więcej o białku kazeinowym, przeczytaj: Kazeinian kazeinie nierówny, czyli o białku kazeinowym.

Czyste białko kazeinowe i matrixy białkowe
Analizowane odżywki z białkiem kazeinowym można podzielić na odżywki zawierające jedynie czystą kazeinę oraz matrixy białkowe, które poza białkiem kazeinowym łączą w sobie przynajmniej jedno dodatkowe źródło białka. Spośród 23 dostępnych w sklepie Suplementy.pl odżywek białkowych z białkiem kazeinowym sześć z nich – 100% Casein Complex Scitec, Casein 100 Trec, Micellar Casein Hi-Tec, Real Casein Real Pharm, Micellar Casein OstroVit i 100% Casein Gold Standard Optimum – zawierają czyste białko kazeinowe. Pozostałe odżywki – Night Protein Blend, Nitroprogen, Complete Protein, Elite-XT, Hi Tec Protein, Mega Strong Protein, Protein 80 Plus, Trophix 5.0, Whey Creamy Cocktail, Casein Fusion, Syntha-6 Edge, Brutal Muscle ON, Be Fit Protein oraz Knockout Protein – zawiera domieszkę białka zwierzęcego i/lub roślinnego. Poniższa tabela przedstawia skład białkowy poszczególnych odżywek. Na szaro zaznaczono odżywki z czystą kazeiną, bez domieszek innego białka zwierzęcego.

nazwa kazeina micelarna kazeinian wapnia inne białka
Night Protein Blend x albumina jaj, peptyd glutaminy
Nitroprogen x WC, WPI, albumina jaj, peptyd glutaminy
100% Casein Complex x x
Casein 100 x
Complete Protein x WPC, WPI, WPH, albumina jaj
Elite-XT x x WPC, WPI, SPI, albumina jaj, peptyd glutaminy
Hi Tec Protein x WPI, białko pszeniczne
Mega Strong Protein x WPI, WPC, WPH, albumina jaj, peptyd glutaminy
Micellar Casein Hi-Tec x
Micellar Casein OstroVit x
Protein 80 Plus x WPC, WPI, albumina jaj
Trophix 5.0 x WPC, albumina jaj, peptyd glutaminy
Whey Creamy Cocktail x WPC
Casein Fusion x koncentrat białek mleka
Real Casein 100 x
Good Morning Lady A.M. Shake x WPC, hydrolizat białek kolagenu, WPI
Matrix 5.0 x WPC, albumina jaj, hydrolizowany gluten pszenny
100% Casein Gold Standard x
Sweet Dreams Lady P.M. Shake x WPC, hydrolizat białka żelatyny, WPI
Syntha-6 Edge x x WPC, WPI, WPH, koncentrat białka mleka
Brutal Muscle ON x WPC, WPI, hydrolizat białka wołowego, peptydy białka mleka, białko mleka
Be Fit Protein x WPC, albumina jaj, białko mleka
Knockout Protein x WPC, WPI, WPH, izolat białka mleka

Ile białka w białku?
Procentową ilość białka w poszczególnych odżywkach białkowych z białkiem kazeinowym przedstawia poniższy wykres.

tabela-kazeina

Wśród odżywek zawierających jedynie czyste białko kazeinowe najwięcej białka w suchej masie ma Micellar Casein Hi Tec Nutrition (81%), a najmniej – Micellar Casein OstroVit (70,5%). Jeśli chodzi o matriksy białkowe zawierające białko kazeinowe, najwięcej białka w suchej masie ma odżywka Weider Protein 80 Plus (84%), a najmniej – Complete Protein (59,7%).

Ekonomia stosowania
Odżywki białkowe z kazeiną sprzedawane są w opakowaniach o zróżnicowanej wielkości, wahającej się w granicach od 500 do 2500 gramów. Porcja odżywki białkowej z dodatkiem kazeiny ma wielkość od 25 do 40 gramów. W zależności od wielkości opakowania i porcji odżywki ustalonej przez producenta, w odżywkach mieści się od 14 do nawet 80 porcji. Wydajność odżywek można porównać na podstawie poniższej tabeli, w której umieszczono informacje o wielkości dostępnych w sklepie Suplementy.pl odżywek białkowych z kazeiną oraz ilości porcji, które mieszczą się w odżywce. Tabela ta pokazuje, na jak długą suplementację można liczyć, kupując daną odżywkę białkową.

nazwa odżywki wielkość opakowania wielkość 1 porcji odżywki ilość porcji w opakowaniu
Night Protein Blend 750 g/1500 g/2500 g 40 g/200 ml ok. 19/ok. 38/ok. 63
Nitroprogen 1500 g/2500 g 40 g/200 ml ok. 38/ok. 63
100% Casein Complex 920 g/2350 g 30 g/300 ml ok. 31/ok.78
Casein 100 600 g/1800 g 30 g/200 ml 20/60
Complete Protein 500 g/2000 g 35 g/200 ml ok. 14/ok. 57
Elite-XT 998 g 33 g/300 ml ok. 30
Hi Tec Protein 1000 g 25 g/250 ml 40
Mega Strong Protein 700 g/2200 g 40 g/150 ml ok. 18/55
Micellar Casein Hi-Tec 1000 g 30 g/300 ml ok. 33
Micellar Casein OstroVit 700 g 30 g/x ok. 23
Protein 80 Plus 500 g/2000 g 30 g/300 ml ok. 17/ok. 67
Trophix 5.0 2280 g 28 g/250 ml ok. 81
Whey Creamy Cocktail 750 g/2275 g 30 g/250 ml 25/ok. 76
Casein Fusion 908 g 30 g/350 ml ok. 30
Real Casein 100 700 g/1800 g 30 g/300 ml ok. 23/60
Good Morning Lady 720 g 24 g/150 ml 30
Matrix 5.0 2270 g 30 g/300 ml ok. 75,5
100% Casein Optimum 1818 g 32 g/200 ml ok. 57
Sweet Dreams Lady P.M. Shake 750 g 25 g/150 ml 30
Syntha-6 Edge 780 g 39 g/150 ml 20
Brutal Muscle ON 908 g/2270 g 30 g/250 ml ok. 30/76
Be Fit Protein 1000 g 30 g/200 ml ok. 33
Knockout Protein 700 g 30 g/200 ml ok. 23

Ze względu na małą porcję, najwydajniejszą odżywką z białkiem kazeinowym jest matrix Hi-Tec Protein oraz czyste białko kazeinowe 100% Casein Complex. Największych porcji do przygotowania odżywki należy użyć stosując Night Protein Blend i Nitroprogen Treca oraz Mega Strong Protein Olimp Sport Nutrition – w odżywkach tych jednorazowa porcja preparatu to aż 40 gramów!

Najmniej porcji odżywki wśród matrixów białkowych mają małe opakowania Complete Protein (14 porcji), Protein 80 Plus (17 porcji), Mega Strong Protein (18 porcji) i Night Protein Blend (19 porcji). Najdłuższą suplementację gwarantuje nam Trophix 5.0 (81 porcji!). Wśród odżywek zawierających tylko białko kazeinowe najmniej porcji odżywki znajdziemy w małym opakowaniu Casein 100 (20 porcji), a najwięcej w dużej puszce 100% Casein Complex (78 porcji).

Cena odżywki
Jedną z najbardziej interesujących kulturystów kwestii – poza jakością odżywki – jest również jej cena. W tabeli poniżej pokazano ceny jednostkowe odżywek białkowych z białkiem kazeinowym oraz ceny za 100 gramów każdej z tych odżywek. Na zielono zaznaczono najtańszą odżywkę białkową, na czerwono – najdroższą.

nazwa odżywki cena jednostkowa cena za 100 g
Night Protein Blend 89 zł/149 zł/229 zł 11,86 zł/9,93 zł/9,16 zł
Nitroprogen 152 zł/229 zł 10,13 zł/9,16zł
100% Casein Complex 99 zł/219 zł 10,76 zł/9,31 zł
Casein 100 73 zł/176 zł 12,16 zł/9,77 zł
Complete Protein 49 zł/189 zł 9,80 zł/9,45 zł
Elite-XT 79 zł 7,91 zł
Hi Tec Protein 59 zł 5,90 zł
Mega Strong Protein 66 zł/239 zł 9,43 zł/10,86 zł
Micellar Casein Hi-Tec 75 zł 7,50 zł
Micellar Casein OstroVit 39 zł 5,57 zł
Protein 80 Plus 62 zł/219 zł 12,40 zł/10,95 zł
Trophix 5.0 129 zł 5,66 zł
Whey Creamy Cocktail 65 zł/175 zł 8,67 zł/7,69 zł
Casein Fusion 119 zł 13,11 zł
Real Casein 100 67 zł/165 zł 9,57 zł/9,17 zł
Good Morning Lady 77 zł 10,69 zł
Matrix 5.0 179 zł 7,89 zł
100% Casein Optimum 239 zł 13,15 zł
Sweet Dreams Lady 74 zł 9,87 zł
Syntha-6 Edge 89 zł 11,41 zł
Brutal Muscle ON 109 zł/209,99 zł 12 zł/9,25 zł
Be Fit Protein 65 zł 6,50 zł
Knockout Protein 700 g 9,86 zł

Jeśli rozpatrywać cenę jednostki, biorąc pod uwagę koszt zakupu 100 gramów odżywki widać, że najtańszą odżywką białkową pośród matriksów z kazeiną jest Hi Tec Protein (jedyny matrix poniżej 6 zł za 100 gramów), dalej Be Fit Protein (6,50 zł/100 g), Trophix 5.0 (jedyny matrix poniżej 7 zł za 100 gramów), a także Matrix 10 (7,45 zł/100 g) i Elite-XT (7,91 zł/100 g). Najdroższym matriksem z białkiem kazeinowym okazała się odżywka Casein Fusion BioTech USA (13,11 zł za 100 g).

Wśród odżywek opartych tylko na białku kazeinowym, zdecydowanie najtańszą opcją okazuje się być suplementacja Micellar Casein OstroVit (5,57 zł/100 g). Najwięcej zapłacimy za suplementację przy zakupie 100% Casein Optimum (13,15 zł/100 g).

Podobnie wygląda cenowe zestawienie, jeśli porówna się cenę za porcję poszczególnych odżywek. Odżywki uszeregowano od najtańszych do najdroższych, zachowując podział na matrixy białkowe i czyste białko kazeinowe. Jak widać w poniższym zestawieniu, najdroższym matrixem białkowym okazuje się Syntha-6 Edge, a najdroższą odżywką z czystym białkiem kazeinowym jest niezmiennie Casein 100 Trec. Najtańsze białka również pozostają bez zmian – wśród matrixów jest to Hi Tec Protein, a najtańszą odżywką z białkiem kazeinowym jest Micellar Casein OstroVit.

Hi Tec Protein – 1,50 zł za porcję
Trophix 5.0 – 1,83 zł za porcję
Be Fit Protein – 1,95 zł za porcję
Whey Creamy Cocktail – 2,31 zł/2,60 zł za porcję
Matrix 5.0 – 2,37 zł za porcję
Sweet Dreams Lady – 2,47 zł za porcję
Good Morning Lady – 2,57 zł za porcję
Elite-XT – 2,61 zł za porcję
Brutal Muscle ON – 2,78 zł/4 zł za porcję
Knockout Protein – 2,96 zł za porcję
Complete Protein – 3,31 zł/3,43 zł za porcję
Protein 80 Plus – 3,29 zł/3,72 zł za porcję
Nitroprogen – 3,66 zł/4,05 zł za porcję
Night Protein Blend -3,66 zł/3,97 zł/4,74 zł za porcję
Mega Strong Protein – 3,77 zł/4,34 zł za porcję
Casein Fusion – 3,93 zł za porcję
Syntha-6 Edge – 4,45 zł za porcję

Micellar Casein OstroVit – 1,67 zł za porcję
Micellar Casein Hi-Tec – 2,25 zł za porcję
Real Casein 100 – 2,75 zł/2,87 zł za porcję
100% Casein Complex – 2,79 zł/3,23 zł za porcję
Casein 100 – 2,93 zł/3,65 zł za porcję
100% Casein Optimum – 4,21 zł za porcję

Dodatki w odżywce
Większość odżywek białkowych dostępnych na rynku wzbogacono jest o substancje odżywcze, głównie witaminy i minerały. W poniższej tabeli zestawiono dodatkowe składniki aktywne, obecne w odżywkach białkowych zawierających białko kazeinowe. Znakiem “-” oznaczono brak dodatkowych składników aktywnych, które byłyby wyróżnione przez producenta na opakowaniu odżywki.

nazwa odżywki dodatki
Night Protein Blend monohydrat kreatyny, błonnik, sód, wapń, witaminy
Nitroprogen C, niacyna, E, kwas pantotenowy, B5, ryboflawina, tiamina, folacyna, biotyna, B12
100% Casein Complex enzymy trawienne (papaina, bromelaina)
Casein 100
Complete Protein błonnik, sól, sód
Elite-XT C, B1, kwas foliowy, wapń, żelazo, fosfor, magnez, cynk, cholesterol, sód, potas, błonnik
Hi-Tec Protein C, niacyna, E, kwas pantotenowy, ryboflawina, tiamina, B6, kwas foliowy, biotyna, B12
Mega Strong Protein sód, tauryna, olej MCT, witaminy
Micellar Casein Hi-Tec C, niacyna, E, kwas pantotenowy, B6, ryboflawina, tiamina, folacyna, biotyna, B12
Micellar Casein OstroVit błonnik, sód
Protein 80 Plus błonnik, sód, B6, wapń
Trophix 5.0 błonnik, cholesterol, potas, sód, wapń, fosfor, magnez, żelazo
Whey Creamy Cocktail
Casein Fusion sól
Real Casein 100 błonnik, sól
Good Morning Lady błonnik, sól, tauryna, l-karnityna, SINETROL®
Matrix 5.0 cholesterol, sód, potas
100% Casein Optimum cholesterol, sód, błonnik
Sweet Dreams Lady błonnik, sól, B6, potas, magnez, cynk, miedź, ekstrakt z malin (w tym ketony malinowe), glukuronolakton
Syntha-6 Edge błonnik, sól, sód
Brutal Muscle ON błonnik, sód, B3, miedź, C, bromelaina
Be Fit Protein sól
Knockout Protein sól

Jeśli chodzi o matriksy białkowe, większość z nich została wzbogacona witaminami i minerałami. Wyjątkiem jest Whey Creamy Cocktail, do którego producent nie dodał żadnych substancji aktywnych. Na tle innych matriksów zdecydowanie wyróżnia się Night Protein Blend – odżywka wzbogacona nie tylko o witaminy, ale również o monohydrat kreatyny. Interesujący skład ma również Mega Strong Protein – odżywka do której dodano olej MCT.

Na tle innych wyróżniają się również matriksy z białkiem kazeinowym, sygnowane marką Olimp Queen Fit. Zarówno odżywka na dzień Good Morning Lady, jak również suplement na noc Sweet Dreams Lady, dostarczają do organizmu – poza białkiem – także składników o działaniu wspomagającym redukcję tkanki tłuszczowej, oczyszczających, wzmagających metabolizm i ograniczających apetyt, takich jak ketony malinowe, l-karnityna czy SINETROL®.

Jeśli zależy nam na suplementacji czystym białkiem kazeinowym, warto wybrać odżywkę Casein 100 (brak domieszek składników aktywnych). Interesujący skład ma również 100% Casein Complex – dla ułatwienia trawienia tej odżywki białkowej, producent dodał do niej kompleks enzymów trawiennych (papaina, bromelaina). Jedynym białkiem, do którego dodano kompleks witaminowy jest odżywka Micellar Casein Hi-Tec Nutrition.

PODSUMOWANIE – MATRIXY
Najwięcej białka: Protein 80 Plus
Najbardziej ekonomiczna: Hi Tec Protein
Najtańsza: Hi Tec Protein

PODSUMOWANIE – CZYSTE BIAŁKA KAZEINOWE
Najwięcej białka: Real Casein 100
Najwięcej kazeiny micelarnej: Real Casein 100
Najbardziej ekonomiczna: 100% Casein Complex
Najtańsza: Micellar Casein OstroVit

Nasz typ: odżywki Hi Tec
Zarówno matrix białkowy Hi Tec Protein, jak i czysta kazeina micelarna Micellar Casein Hi-Tec Nutrition, to odżywki charakteryzujące się wysoką zawartością białka (w tym białka kazeinowego) w suchej masie. Dodatkowo, odżywki te są ekonomiczne i stosunkowo tanie na tle innych odżywek białkowych z białkiem kazeinowym. W analizowanych odżywkach białkowych Hi Tec – oprócz wysokiej jakości białka – znaleźć można kompleks witamin niezbędnych dla sportowców, co dodatkowo podnosi wartość tych odżywek i czyni  z nich idealny wybór, jeśli szukamy białkowej odżywki uniwersalnej i wysokiej jakości, sycącego białka na noc.

białko Hi Tec Protein

kazeina micelarna Micellar Casen Hi Tec

Napisz komentarz